transmedia art lab

*~

S. ound

V. isual

I. nteractive

T. echnology

A. rt

V. irtual

A. cademy

Spolek hledá interdisciplinární způsoby spolupráce, týmové realizace a nehierarchizované formy vzdělávání v post-digitální době. Jsme skupina umělců, praktiků a teoretiků, kteří zkoumají, používají a reflektují aktuální technologie ve své tvorbě.

Projekty

Praxe. Skrze propojování uměleckých, vědeckých a technologických disciplín hodláme realizovat experimentální projekty, vyvíjet instalace, přístroje, systémy, objekty, situace, interakce, koncerty, artefakty. Nerozlišujeme. Zajímáme se i o „old-school“ – lidová, či zanikající řemesla. Ceníme si ruční práce a rádi ji budeme kombinovat s moderními technologiemi a reflektovat v nových kontextech. Praxe je klíčový prvek jak pro vzdělávání, tak výzkum.

Vzdělávání

Řada členů spolku působí i jako vysokoškolští pedagogové a zřejmě i díky tomu si uvědomujeme limity státního vzdělávání. Rádi bychom nabídli mezigenerační možnosti nehierarchizovaného (sebe)vzdělávání formou realizování drobných projektů a workshopů. Cílovou skupinou jsou především absolventi VŠ a lidé se zájmem o experimentální média, kterým nabízíme možnost setkávání a odborného vzdělání se v kontextu umění. Dále během covid-19 lockdownu  jsme realizovali mikroškolu pro děti a až to situace dovolí máme v plánu nabídnout svoje kapaciity i pro důchodce.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj v širším slova smyslu je integrální součástí umělecké tvorby. Chceme akcentovat mezioborovou spolupráci při týmové tvorbě a zvát specialisty z mimoumeleckých oborů a hledat možné průsečíky vzájemné inspirace. Art@science kupodivu není v Brně plně rozvinut – rádi bychom svým lokálním působením (a s mezinárodními kontakty a zkušenostmi) tuto situace svým dílem změnili.  

Historie – kontexty – vznik

V roce 2017 během stáže v Haagu na Institute of Sonology jsme se rozhodli začít budovat po návratu společný ateliér a studio. Byli jsme tři: já – Jiří Suchánek, Karolína Kohoutková a Jakub Nečas. Bez dotací a podpor jsme ve svém volném čase postupně během tří let oživili bývalou trafostanici původně bez jakéhokoliv zázemí do funkčního (ale stále industriálního) tvůrčího prostoru. Jsou zde tři místnosti: fotoateliér, kde se dají dělat i workshopy pro max 15lidí, multimediální dílna (pájení, elektropráce, svařování, řezání apod.) a zvukové studio s profesionálními parametry.  
Uvědomil jsem si možný potecniál tohoto prostoru a i po vzoru holandských, berlínských, norských uměleckých center se rozhodl zkusit prostor více otevřít a vybudovat nezávislé experimentální lokální mikrocentrum, kde se budeme občasně potkávat, vzájemně se učit, experimentovat a tvořit a zároveň se i skrze workshopy a koncerty propojovat se svými zahraničními kamarády a partnery. Zásadní moment je realizovat to, co mi v Brně chybí. Tak vznikla první fáze spolku SVITAVA. 

V tu chvíli tu už byl covid a tak náš chystaný rozjezd tím byl nejen přibržděn, ale v podstatě zastaven. Vzhledem mottu „Internet nestačí“ nebylo naším řešením přesun aktivit do virtuálního prostředí. Z plánovaných workshopů byl v roce 2020 zrealizován jen jeden, ale spontánně vznikla během uzávěry základních škol i jedinečná mikroškola, kdy se několik rodičů domluvilo a vždy jeden den učil děti jeden rodič. Děti tak v omezeném počtu zůstaly v sociálním kontaktu a rodiče mohli častěji chodit normálně do práce. Tak u nás probíhal podzim 2020. 
Od druhé půle roku 2021 začínáme postupně realizovat náš záměr, jehož součástí je ruční práce (s materiály, elektronikou…), realizace workshopů, koncertů a především osobní setkávání.

„Sonology crew“ after worskhop concert, WILF AMIS, 8/8/2021

SVITAVA – transmedia art lab,z.s.

Sídlo: Proškovo náměstí 49/9 Maloměřice, 614 00 Brno
IČ: 09610782
futuresonix@gmail.com

SVITAVA lab: Slaměníkova 23b, 614 00 Brno