14. 6. 25. 6. 2023 | 00:00 | SVITAVA LAB

OPEN CALL: TRYCHTÝŘ 2023

Výzva pro umělce, kreativní kódery, experimentátory : chtěl by ses zapojit do půlročního projektu zkoumajícího možnosti skupinové tvůrčí improvizace napříč médii s cílem poté společně vystoupit s vytvořeným dílem na podzim 2023 v rámci festivalu SONDA?

V rámci pravidelných volných tvůrčích setkávání skupin budeme experimentovat, vytvářet, improvizovat a hledat postupně výslednou novou formu vizuálních performancí / instalací / intervencí… 

Letošní (druhý) ročník projektu TRYCHTÝŘ bude vhodný především pro tvůrce pracující v oblasti digitálního / analogového obrazu, světla, kreativního kódování, DIY elektroniky, či zvukových instalací a objektů.

V rámci finální prezentace na festivalu SONDA bude prostor například pro pro full dome projekce, animace, generativní obraz, VJing, vektorovou syntézu (laser) či jiné formy promítaného obrazu, který využije kupoli planetária. Nabízíme i propojení s oslovenými hudebníky, kteří na festivalu vystoupí. V rámci volného prostoru hvězdárny bude možné prezentovat například i světelné instalace, DIY elektroniku, objekty, scénografii, performance i konceptuální vstupy. Ve zvukové sféře jsou vítáni všichni experimentátoři na poli zvukových instalací, objektů, konceptů – výsledná díla bude možné představit mimo pódium. V rámci chystané audiovizuální instalace se lze kreativně podílet například na kódování světla, tvorbě elektronického systému i mechatronickém řešení.

CO NABÍZÍME:

•  Prostor pro pravidelné setkávání (na týdenní bázi)
•  Transmediální laboratoř vybavenou pro experimentování se zvukem, obrazem, elektronikou, materiály…
•  Sdílění, tvořivou atmosféru, hravost a radost 
•  Materiál na realizaci projektů
•  Napojení na české i zahraniční odborníky, kteří s námi budou konzultovat projekty v rámci několika specializovaných workshopů
•  Realizaci a PR finální akce na Hvězdárně a plentáriu Brno, kde představíme výsledné/výsledná dílo/díla.
•  Honorář cca 5000,- za účast na finální prezentaci projektu na Hvězdárně a planetáriu Brno (listopad 2023)

CO OČEKÁVÁME OD VÁS:

•  chuť tvořit, experimentovat, spolupracovat 
•  tvůrčí samostatnost v některé z uvedených oblastí
•  ochotu i sdílet svoje znalosti, dovednosti a obohacovat tím ostatní i sebe
•  vzájemné učení se, komunikace
•  samostatnost, iniciativu, flexibilitu, trpělivost, toleranci 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

 • každý pátek odpoledne se budeme setkávat v naší laboratoři (v bývalé Cementárně Maloměřice, Brno)
 • budeme hledat možné smysluplné spolupráce, vytvářet menší, či větší skupinky pracijící na projektech
 • principem je nehierarchizovaná spolupráce – umělecká jam session
 • budeme zkoušet různé postupy jak v rámci skupiny tvořit a spolupracovat – od totální svobody, přes předem dané téma/materiál/technologii až po režii. Jsme si vědomi různých rizik a neprozkoumaného teritoria tohoto přístupu, proto očekáváme, že se metoda bude flexibilně přizpůsobovat sitaucím a získanému poznání.
 • několikrát za celé období proběhnou workshopy s odborníky
 • cílem bude výstoupení v rámci chystaného festivalu na Hvězdárně a planetáriu Brno – listopad 2023.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NAPIŠ NA SPOLEK@SVITAVA.ORG

PŘILOŽ UKÁZKY SVÉ TVORBY – NEJLÉPE ONLINE ODKAZY, NEBO PORTFOLIO + KRÁTKÝ POPIS SVÉ PŘEDSTAVY ČEMU BY SES RÁD/A VĚNOVAL/A.

BIO/CV JE VÍTÁNO, ALE NENÍ PODMÍNKOU…