16. 5. 2023 | 19:30 | CED

Trash periférie

Projekt vzniká ve spolupráci s TERÉN – pole performativního umění uvádíme na Sklepní scéně CED nový společný projekt. Během večera vystoupí taktéž Maria Komarová a Yann Leguay.

https://jasuteren.cz/program/svitava-yann-leguay-maria-komarova

 

O projektu:

Transport situace, kde impulsy zvuků vyrážené do materiálů, způsobují rezonující a chvějící se obraz mimo projekční plátno. Světlo coby trigger aktivuje možná i texty Vtipných syntezátorů. Předměty poskytl postindustriální areál, který právě teď balancuje mezi užitečným smetištěm firem, domovem rostlin, živočichů a prašnou betonovou rezervací. Zatímco vágní terén opouští řidiči jeřábů, umělci přichází…

Autoři: Tomáš Vtípil, Jiří Suchánek, Karolina Raimund, Matúš Stenko

O autorech připravovaného projektu:


Tomáš Vtípil bývá nejčastěji označován jako výrobce hluku, skladatel filmové
a scénické hudby, performer. Často spolupracuje s nejrůznějšími hudebními
uskupeními napříč hudebními žánry a jakkoli může tenhle výčet znít rozmanitě,
všechno představuje objevování vnitřní jednoty.


Jiří Suchánek se zaměřuje na experimentování se zvukem, tvarem, světlem a
technosférou v multimediálních instalacích ve veřejném prostoru i přírodních
monumentech jako jsou např. jeskyně. Jako hudebník oživuje objekty skrze
kódy. Ze soch tak vytváří nástroje pro sociální hru se sebou samým a
publikem.


Karolina Raimund pracuje s hranicí designu, sociálního umění a portrétní
fotografie. Její výstupy jsou hlubinné prožitky a rozpomínání na úkoly, které má na
planetě Zemi vykonat.


Matúš Stenko sa pohybuje na pomezí interactive designu, grafického designu,
animace a ilustrací.

SVITAVA vznikla jako spolek, který propojuje lidi z různých koutů světa i uměleckých, vědeckých a technologických odvětví. Sídlí v bývalé cementárně pod lomem Hády. Původní misí bylo přivážet do Brna znalosti a skrze pořádání workshopů postupně vytvářet místní komunitu praktikující “novo”mediální tvorbu. I skrze realizace a vývoj komplexních uměleckých děl hledá SVITAVA nové cesty a způsoby nehierarchizovaného vzdělávání v post digitální době. Od vzniku spolku v roce 2020 má za sebou ročník workshopů rozvíjející schopnosti nejen členů, ale i veřejnosti, v oblastech e-textilu, AI, radio kutilství, VR, výroby senzorů, učení softwarů a programovacích jazyků. Od druhého ročníku do současnosti se spolek zaměřuje na budování komunity způsobem společné tvorby. Věří, že jedinec zvládne hodně, ale odborně a lidsky kompetentní skupina, maximum.

Doposud byly výsledkem spolupráce zvuková a VR instalace Archipartitura ve vile Tugendhat, kolaborativní projekt TRYCHTÝŘ a Festival SONDA v brněnském planetáriu. Pozvání do TERÉNU bere spolek jako další příležitost stmelit společenství a podělit se o svůj umělecký názor s veřejností.