1. 5. 2022 | 00:00 | internet

OPEN CALL: TRYCHTÝŘ

Výzva pro umělce bez jakéhokoliv omezení: chtěl by ses zapojit do půlročního  projektu zkoumajícího možnosti skupinové tvůrčí improvizace napříč médii s cílem poté společně vystoupit s vytvořeným dílem na podzim 2022 na Hvězdárně a planetáriu Brno?

V naší tvůrčí laboratoři SVITAVA vytvoříme tři skupiny, které se budou pravidelně setkávat:

A) zvukaři – audio/hudební skupina (jamování, coding, Supercollider, Max/MSP, geek talks, sharing, instrument hacking/building, hardware/software/modular/code/akustika/elektronika/digital/analog/bio/? )

B) projektoři – vizuální skupina (VJing, Touchdesigner, analogový obraz, světlo, code, projekce)

C) robotici – mechatronicko/kineticko/robotická/elektro skupina (hardware, DIY, pájení, elektro, code). 

V rámci pravidelných volných tvůrčích setkávání skupin budeme experimentovat, vytvářet, improvizovat a hledat postupně výslednou novou formu audiovizuální performance/instalace/intervence… 

CO NABÍZÍME:

•  Prostor pro pravidelné setkávání (na týdenní bázi)
•  Transmediální laboratoř vybavenou pro experimentování se zvukem, obrazem, elektronikou, materiály…
•  Sdílění, tvořivou atmosféru, hravost a radost 
•  Materiál na realizaci projektů
•  Napojení na české i zahraniční odborníky, kteří s námi budou konzultovat projekty v rámci několika specializovaných workshopů
•  Realizaci a PR finální akce, kde představíme výsledné/výsledná dílo/díla.
•  Honorář minimálně 5000,- za účast na finální prezentaci projektu na Hvězdárně a planetáriu Brno (listopad 2022)

CO OČEKÁVÁME OD VÁS:

•  chuť tvořit, experimentovat, spolupracovat 
•  tvůrčí samostotnost v některé z uvedených oblastí
•  ochotu i sdílet svoje znalosti, dovednosti a obohacovat tím ostatní i sebe
•  vzájemné učení se, komunikace
•  samostatnost, iniciativu, flexibilitu, trpělivost, toleranci 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

 • každý pátek odpoledne se budeme setkávat v naší laboratoři (v Cementárna Maloměřice)
 • zezačátku budou skupiny pracovat samostatně (audio, obraz, robo) – poté se vždy spojíme ve večeru TRYCHTÝŘŮ a zkusíme vše propojit
 • principem je nehierarchizovaná spolupráce – umělecká jam session
 • budeme zkoušet různé postupy jak v rámci skupiny tvořit a spolupracovat – od totální svobody, přes předem dané téma/materiál/technologii až po režii. Jsme si vědomi různých rizik a neprozkoumaného teritoria tohoto přístupu, proto očekáváme, že se metoda bude flexibilně přizpůsobovat sitaucím a získanému poznání.
 • několikrát za celé období proběhnou workshopy s odborníky
 • cílem bude výstoupení v rámci chystaného festivalu na Hvězdárně a planetáriu Brno – listopad 2022. Forma vystoupení je zcela otevřená, ale lze očekávat nějakou podobu AV performance – zvuk, projekce + DIY robotika – nástroj/projekce…

V případě zájmu zašlete do 1.5.2022 svůj životopis s motivačním dopisem a ukázkami vlastní tvorby (online odkaz) na spolek@svitava.org

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna.