TRYCHTÝŘ

TRYCHTÝŘ

Projekt TRYCHTÝŘ je pilotní umělecký i sociální experiment, který zkoumá možnosti tvůrčí skupinové spolupráce a vzájemného učení se skrze společnou tvorbu. Projekt inicioval spolek SVITAVA, který formou otevřené výzvy oslovil veřejnost a vybral skupinu 20 umělců různého zaměření, jež se navzájem neznali.

Formou pravidelných setkávání v ateliéru spolku SVITAVA se postupně začaly rýsovat možné ideje, průniky a spolupráce, jejichž cílem jsou různorodé umělecké vstupy na festivalu SONDA. Účastníkům projektu tak TRYCHTÝŘ poskytl možnost zapojit se do tvorby obsahu festivalu a prezentovat svoji práci v mezinárodním kontextu. Forma intervencí je velmi otevřená – od scénografie, full-dome video projekce, (nejen) hudební performance, až po instalace, interaktivní objekty či nečekané mikro a makro imerzivní situace.

Projekt TRYCHTÝŘ představuje pro všechny zúčastněné značné dobrodružství, jehož výsledek byl v mnoha ohledech takřka až do poslední chvíle velkou neznámou.

Projektu se účastní následující umělci (abecedně): Filip Dobrocký, Jana Pavla Francová, Martin Hurych, Jena Jang, Lucie Jestřábíková, Karolína Kohoutková, Karolína Kohoutková, Krištof Krupa, Katarina Marošiová, Josef Eduard Masáryk, Andrej Nechaj, Jakub Nečas, Kryštof Pátra, Valeriia Riazanova, Seth Rozanoff,  Matúš Stenko, Anna Stepanova, Veronika Šmírová, Zuzana Štefková, Tomáš Urík.  

Tomoko Sauvage (JP) + fulldome projekce: Anna Stepanova (hi-res glitch obrazy) a Matúš Stenko (slow zoom animace z obrazů Anny)
PHONE ORCHESTRA – Matúš Stenko (visual) + Filip Dobrocký (audio code + interaction). Projekt vznilklý během Trchtýře – lidé mohli pomocí světla spouštět různé zvuky a sledovat na projekic i detekci svého světla, popřípadě pokoušet se následovat obrazovou partituru.
PANK (Kryštof Pátra + Andrej Nechaj) + fulldome projekce Zuzana Štefková (360° drone video)
PANK (Kryštof Pátra + Andrej Nechaj) + fulldome projekce Zuzana Štefková (360° drone video)
David Granstrom (SWE) + fulldome projekce Veronika Šmírová

David Granstrom (SWE) + stage design Karolína Kohoutková + světla Ateliér světelného designu DF JAMU
David Granstrom (SWE) + fulldome projekce Valeriia Rizianova
Katarina Marošiova & Krištof Krupa + realtime projekce Veronika Šmirová
Martin Hurych – Takeaway#7 – sluchátka procesující okolní zvukové prostředí dle vlastního nastavení v reálném čase.

Jena Jang & Jakub Nečas + fulldome projekce Jana Pavla Francová
Jena Jang & Jakub Nečas + fulldome projekce Jana Pavla Francová
Jiří Y Suchánek – AV koncert s laserovu difrakcí na kopuli planetáriu
Intervence (lo-fi animace) studentů Jany Pavly Francové Katedry výtvrarné výchovy v trvalé světelné instalaci Jiřího Suchánka ROJ.
Lucie Jestřabíková – SIDERITY – pohyblivé objekty

SETKÁVÁNÍ – POZNÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY

Projekt byl finančně podpořen statutárním městem Brnem a Ministerstvem kultury ČR.