SONDA festival

SONDA festival

Festival SONDA vznikl z čirého entusiasmu a možná i trochu z náhodného setkání dvou nadšenců – zapáleného hudebního nerda bez hudebního či uměleckého vzdělání (Jan Lichý) na straně jedné a etablovaného umělce s bohatou historií vlastní tvorby i akademické činnosti v oboru (Jiří Y. Suchánek) na straně druhé. Synergie tohoto setkání dala vzniknout myšlence uspořádat progresivní interdisciplinární přehlídku, která chce rozšiřovat obzory, bavit, spojovat a posouvat hranice a která má ambici zásadně doplnit kulturní nabídku místní scény.

Festival SONDA se vydává na průzkum rozsáhlého území experimentální elektroakustické hudby, live electronics, audiovizuálních performancí a sound artu a objevuje jeho podmanivá zákoutí. V akusticky výjimečných prostorech festival představí práci umělců, kteří ve své tvorbě netradičním způsobem kombinují médium zvuku, světla a pohyblivého obrazu a zároveň reflektují nejnovější audiovizuální technologie i osvědčené analogové postupy. Vedle etablovaných umělců z domácí a zahraniční scény SONDA poskytuje prostor k prezentaci nastupující generace hudebních skladatelů, světelných designérů či multimediálních a zvukových umělců. Mnohá díla vznikají speciálně na míru festivalu jako součást ničím neomezené spolupráce mezi umělci napříč různými disciplínami.

Dramaturgie festivalu akcentuje silné, konzistentní a vytříbené umělecké postoje a neortodoxní přístupy k používanému médiu. Zároveň se nijak nevyhýbá tomu, aby představená díla byla přístupná a atraktivní i pro širší hudební a uměleckou veřejnost.

První ročník festivalu SONDA proběhl 12. listopadu 2022 v prostorech Hvězdárny a planetária Brno. S maximálním využitím specifických vizuálních i akustických vlastností kupole planetária představil festival formou koncertů, audiovizuálních performancí a uměleckých intervencí práci pěti zahraničních a domácích umělců – Tomoko Sauvage (JP), Davida Granströma (SWE), Tadeje Droljce (SLO), Jiřího Y Suchánka (CZ) a Tomáše Vtípila (CZ).

Kromě nich vystoupil i kolektiv autorů sdružených kolem projektu Trychtýř (CZ, SK, UA, RU, SUI). Ti na pravidelných uměleckých jam sessions vytvářeli pro festival zcela nový obsah, který představili jak formou AV vystoupení v budově planetária, tak prostřednictvím drobných intervencí v ostatních prostorech hvězdárny.

Festival SONDA pořádá spolek SVITAVA – transmedia art lab z. s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje.