Lokálně-globální síť umělců, praktiků a teoretiků, kteří zkoumají a používají aktuální technologie ve své tvorbě. Spolek hledá interdisciplinární způsoby spolupráce, týmové realizace a nehierarchizované formy vzdělávání.